FRANCHISING SİSTEMİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Özellikle Türkiye gibi ülkeler açısından franchising sisteminin önemini ve sağlayacağı avantajları hatırlamak çok yararlı olacaktır:

Günümüzde, özellikle uluslararası geçerliliği olan bir marka yaratmak, inanılmaz ölçüde pahalı ve uzun soluklu çabalar gerektirmektedir.
Türkiye'de ise, marka ve marka yaratma bilincinin eksikliği özellikle uluslararası ekonomik ilişkilerde hissedilmektedir. Bugün Türkiye'nin gerçek anlamda tek uluslararası markasının "GALATASARAY" olduğunu söylemek belki de abartılı olmayacaktır. Bu koşullar altında, başarısını kanıtlamış uluslararası markaların ticari başarılarına ve potansiyellerine ortak olmak, bu markaların ardındaki işletme bilgisi ve deneyiminden yararlanmak için franchising sistemini kullanmak, Türkiye gibi ekonomik büyümesini hızlı, düşük maliyetli ve az riskli olarak gerçekleştirmek zorunda olan ülkeler açısından, ekonomik stratejinin önemli bir unsuru olabilir.


Bu tespit, sadece uluslararası ilişkiler açısından değil, ekonominin iç işleyişi açısından da geçerlidir. Türkiye'deki marka bilinci ve marka çeşitliliğinin, ekonominin belli bir kesimi dışında geliştiğini söylemek zordur. Bir kaç büyük şehir ve ekonomik açıdan gelişmiş bölgeler dışında Türkiye'de, bilinen markaların etkinliğini ve işletme kalitesini görmek bugün bile her zaman mümkün değildir.

Bu durumda franchising, yurt içinde, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesi ve ekonominin nisbeten gelişmiş ve modern dünyayla entegre olmuş kesimlerinden yönetim bilgisi ve deneyimi aktarılması için de etkin bir yöntemdir.